สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนพฤศจิกายนได้แล้ว
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ครูขั้นวิกฤติ ครู-sp2 พนักงานราชการ ครูวิทย์ - คณิต เงินเดือนออกวันที่ 26
ธุรการ นักการ sp2 พี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินเดือนออกวันที่ 29
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ : 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2